Dziś mamy 16 kwietnia 2024, wtorek, imieniny obchodzą:

02 marca 2024

Kwalifikacja wojskowa w naszym powiecie. Podział na poszczególne gminy

fot. Starostwo Powiatowe

fot. Starostwo Powiatowe

W dniach od 4 marca 2024 r. do 26 marca 2024 r. na terenie powiatu nakielskiego #zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa, której organizatorem jest Starosta Nakielski.

Stawienie się do kwalifikacji wojskowej obejmuje stawienie się przed przedstawicielem burmistrza/wójta, powiatową komisją lekarską oraz przedstawicielem szefa wojskowego centrum rekrutacji.

Podczas kwalifikacji wojskowej przedstawiciel burmistrza/wójta będzie m.in. sprawdzał tożsamość osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej.

Powiatowa komisja lekarska będzie określać zdolność fizyczną i psychiczną do służby wojskowej osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, poprzez zaliczenie do jednej z czterech kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej:

* kategoria A (zdolny do służby wojskowej, co oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju służby wojskowej, a także zdolność do odbywania służby zastępczej);

* kategoria B (czasowo niezdolny do służby wojskowej, co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do 24 miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej, w czasie pokoju;

* kategoria D (niezdolny do służby wojskowej w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej);

* kategoria E (trwale i całkowicie niezdolny do służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny).

Natomiast określone ustawowo czynności wykonywane podczas kwalifikacji wojskowej przez szefa wojskowego centrum rekrutacji lub jego przedstawiciela, to m.in.

* wstępne przeznaczenie osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do poszczególnych form obowiązku obrony oraz przyjęcie wniosków o przeznaczenie do służby zastępczej;

* wprowadzenie danych do ewidencji lub aktualizacja ewidencji wojskowej i przetwarzanie danych gromadzonych w tej ewidencji;

* przekazywanie informacji i promowanie służby wojskowej;

* wydanie zaświadczenia o stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, uregulowanym stosunku do służby wojskowej oraz orzeczonej zdolności do służby wojskowej;

* nadanie stopnia wojskowego szeregowego i przeniesienie osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do pasywnej rezerwy.

Zgodnie z Obwieszczeniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 stycznia 2024 roku o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2024 roku, obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2024 r. podlegają:

1) mężczyźni urodzeni w 2005 r.

2) mężczyźni urodzeni w latach 2000—2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3) osoby urodzone w latach 2002-2003, które:

- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej, ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończe­niem kwalifikacji wojskowej;

- zostały uznane przez powiatowe komisje lekar­skie, za czasowo niezdolne do służby wojskowej, ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej.

Do kwalifikacji wojskowej wezwane zostały również kobiety urodzone w latach 1997—2005, posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety, pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w trwającym  roku szkolnym lub akademickim kończą naukę. Generalnie chodzi o Panie, które mają wykształcenie lub kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania zawodów medycznych, weterynaryjnych, morskich oraz lotniczych, a także zawodów: psychologów, rehabilitantów, radiologów, diagnostów laboratoryjnych, informatyków, teleinformatyków, nawigatorów oraz tłumaczy;

Wezwane zostały także osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej, osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.

Powiatowa Komisja Lekarska w Nakle nad Notecią

Powiatowa Komisja Lekarska w Nakle nad Notecią będzie pracowała w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 14:30 w pomieszczeniach Ochotniczej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią, ul. Dąbrowskiego 50.

Terminy stawiania się osób do kwalifikacji wojskowej z podziałem na poszczególne gminy:

TERMIN GMINA
04.03.2024 r. – 11.03.2024 r. * Nakło nad Notecią
11.03.2024 r. – 13.03.2024 r. ** Kcynia
13.03.2024 r. – 20.03.2024 r. *** Szubin
20.03.2024 r. – 22.03.2024 r. **** Mrocza
22.03.2024 r. – 25.03.2024 r. Sadki
26.03.2024 r. Kobiety z wszystkich gmin

* 11.03.2024 r. dzień wspólny dla gm. Nakło nad Notecią i Kcynia;

** 13.03.2024 r. dzień wspólny dla gm. Kcynia i Szubin;

*** 20.03.2024 r. dzień wspólny dla gm. Szubin i Mrocza;

**** 22.03.2024 r. dzień wspólny dla gm. Mrocza i Sadki.

Burmistrzowie i Wójt wyślą imienne wezwania osobom zobowiązanym do stawienia się do kwalifikacji wojskowej. W wezwaniach będzie wskazany dokładny termin, a więc dzień oraz godzina na którą dana osoba ma stawić się do kwalifikacji wojskowej.

Osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawiają:

* burmistrzowi lub wójtowi – dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;

* powiatowej komisji lekarskiej – posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność lub niepełnosprawność, o których mowa w art. 62 ust. 4 ustawy o obronie Ojczyzny;

* szefowi wojskowego centrum rekrutacji – wojskowy dokument osobisty w przypadku jego wydania, dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Materiał: Magdalena Stepka - Wydział Rozwoju Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią

Autorka nie wyraża zgody na komentowanie artykułu.

Oceń artykuł: 13 20

Czytaj również

udostępnij na FB
0

Już zakwitły mniszki. Przygotuj smaczny syrop na przeziębienie

Mniszek lekarski to cenna roślina znana #z wielu prozdrowotnych właściwości. Nadszedł właśnie najlepszy moment na zbiór kwiatów. Można z nich przyrządzić miód lub syrop, który przyda się zimą, gdy dopadnie nas przeziębienie. Przepis jest prosty i tani. Wystarczy trochę cierpliwości.

(czytaj więcej)
0

Połowa szkolenia nowo wcielonych Terytorialsów. Wkrótce przysięga

To już połowa szkolenia nowo wcielonych# Terytoriasów w 82 batalionie lekkiej piechoty z Inowrocławia. Jest to bardzo intensywny element szkolenia podstawowego żołnierzy, który zakończy się złożeniem uroczystej przysięgi wojskowej 20 kwietnia br.

(czytaj więcej)
0

Wędrówka wzdłuż Kanału Bydgoskiego. Dużo dobrego humoru

Wczorajszą wędrówkę rozpoczęliśmy #w Bydgoszczy, skąd w piętnastoosobowym składzie wędrowaliśmy wzdłuż Kanału Bydgoskiego.

(czytaj więcej)
0

Dzisiaj Światowy Dzień Trzeźwości. Jak alkohol wpływa na nasz organizm?

Co roku 15 kwietnia Światowa Organizacja Zdrowia apeluje#, aby przynajmniej w tym jednym dniu powstrzymać się od spożywania jakichkolwiek produktów alkoholowych. Chce tym samym zwrócić uwagę na problem alkoholizmu oraz zagrożeń zdrowotnych wynikających z nadużywania alkoholu. Według WHO alkohol znajduje się na trzecim miejscu wśród czynników ryzyka dla zdrowia populacji. Większe ryzyko niesie za sobą palenie tytoniu i nadciśnienie tętnicze. Ponad 60 rodzajów chorób i urazów ma związek ze spożywaniem alkoholu.

(czytaj więcej)