Dziś mamy 7 grudnia 2023, czwartek, imieniny obchodzą:

29 listopada 2022

Realizowali projekt. "Flora gminy Kcynia ważnym elementem edukacji"

fot. powierzone

fot. powierzone

W tym roku szkolnym nasza szkoła brała udział w kilku projektach na organizację dodatkowych zajęć dla uczniów.

Jednym z nich był projekt na organizację zajęć pozalekcyjnych "Flora gminy Kcynia ważnym elementem edukacji", na realizację którego pozyskaliśmy środki z Gminy Kcynia. Był on realizowany przez naszą placówkę w okresie od 12 września do 25 listopada. Autorem projektu była pani Jolanta Reiwer.

Podczas jego realizacji uczniowie klas I-VIII wzięli udział w stacjonarnych zajęciach dydaktycznych, z wykorzystaniem multimediów, poświęconych florze naszej gminy. Uczniowie klas młodszych I - III w ramach ewaluacji tych zajęć wykonali prace plastyczne w postaci plakatów i drzewek.

Wszystkie oddziały odbyły również zajęcia praktyczne. Dla uczniów klas IV - VIII były to zajęcia terenowe w „ Szkole Leśnej na Barbarce” w Toruniu, natomiast dla uczniów klas I-III zajęcia w „Ogrodzie botanicznym” w Myślęcinku. Podczas tych zajęć uczniowie zebrali materiał i samodzielnie wykonali swoje pierwsze zielas niki.

Zielniki te zostały poddane ocenie w szkolnym konkursie „ Flora mojej gminy”. Konkurs został rozstrzygnięty i nagrodzony w dwóch kategoriach: klas I-III i klas IV – VIII. Wszystkie prace uczniów zostały wystawione na szkolnej wystawie zielników w holu szkoły i były oglądane przez całą społeczność szkolną i gości.

Udział w projekcie pozwolił na rozwój samodzielności, kreatywności, umiejętności w prowadzeniu badań jak i wyciągania na ich podstawie własnych wniosków. Ponadto uczniowie mieli możliwość rozwoju umiejętności radzenia sobie w nowych, nietypowych dla nich sytuacjach. Projekt wpłynął pozytywnie na wzrost motywacji do nauki.

Projekt ten pozwolił uczniom naszej szkoły lepiej poznać florę naszej gminy, pokazują, że uczyć można się wszędzie i na różne sposoby czerpiąc przy tym radość i zadowolenie z własnego działania.

Materiał:  Jolanta Reiwer /  Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Palmierowie

Autor nie wyraża zgody na komentowanie artykułu.

Oceń artykuł: 0 0

Czytaj również

udostępnij na FB
0

Zmiana przepisów. Nowe normy handlowe w odniesieniu do jaj

28 listopada 2023 roku straciło moc rozporządzenie #Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008 roku ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. Urz. L 163 z 24.06.2008 r., str. 6 ze zm.).

(czytaj więcej)
0

Paszportyzacja polskiej żywności. Pilotaż zakończony

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 30 listopada 2023 r. zakończył #realizację pilotażowego projektu Paszportyzacja polskiej żywności. Pilotaż był realizowany przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy i został uruchomiony w grudniu 2021 r. Koszt prac to 16,8 mln zł.

(czytaj więcej)
0

Nowe paliwo na stacjach benzynowych. Zmiany od 1 stycznia

Od 1 stycznia 2024 r. na stacjach paliw w Polsce będzie wprowadzane sukcesywnie nowe paliwo# - benzyna silnikowa 95-oktanowa z zawartością do 10% biokomponentów – tzw. E10. Benzyna silnikowa E10 zastąpi na stacjach paliw benzynę E5 o liczbie oktanowej 95. Benzyna silnikowa E5, która zostanie zastąpiona benzyną E10, zawiera maksymalnie do 5% objętościowo biokomponentów (bioetanolu), podczas gdy benzyna E10 będzie zawierała maksymalnie do 10% objętościowo biokomponentów. Ta zmiana nie wymaga dodatkowych działań od większości właścicieli pojazdów. W dokumentach pojazdu lub na klapie wlewu paliwa w samochodzie powinno znajdować się charakterystyczne oznaczenie E10 – potwierdzające dostosowanie samochodu do nowego paliwa. Właściciele starszych pojazdów powinni sprawdzić, czy ich pojazdy są dostosowane do tankowania nowego paliwa.

(czytaj więcej)
0

Mikołajki z Mikołajem Kopernikiem. Spacer po fromborskich zabytkach

Nie tylko średniowieczny biskup z Miry czy zamieszkujący# Laponię św. Mikołaj obchodzą imieniny 6 grudnia. Do zacnego grona należy także najwybitniejszy polski astronom, którego 550. rocznicę urodzin świętowaliśmy w tym roku. Mikołaj Kopernik, bo o nim mowa, będzie bohaterem specjalnego programu TVP Nauka zrealizowanego we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Emisja już 6 grudnia o godz. 21:00. W programie m.in. poszukiwanie śladów astronoma we Fromborku, informacje o programie „Laboratoria Przyszłości” oraz Akademii Kopernikańskiej, a także podsumowanie obchodów Roku Kopernika.

(czytaj więcej)