Dziś mamy 3 marca 2024, niedziela, imieniny obchodzą:

Rolnictwo

01 marca 2024 1

Dopłaty dla producentów kukurydzy. Ile wpłynęło wniosków?

Producenci kukurydzy, którzy ponieśli straty spowodowane# ograniczeniami na rynku rolnym w związku z agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy mogli się ubiegać o wsparcie od 22 do 29 lutego 2024 r. Na pomoc przeznaczono 1 mld zł z budżetu krajowego. Do tej pory zarejestrowano blisko 169 tys. wniosków.

(czytaj więcej)
29 lutego 2024 2

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych. Podwyżka od 1 marca

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje#, że waloryzacja emerytur i rent rolniczych w 2024 r. polega na pomnożeniu kwoty emerytury podstawowej, która od 1 marca 2024 r. wynosi 1.602,86 zł, przez wskaźniki wymiaru ustalone indywidualnie dla każdego świadczenia (dla części składkowej i dla części uzupełniającej).

(czytaj więcej)
29 lutego 2024 0

Wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Trwa ocena wniosków

Trwa ocena wniosków złożonych w ramach naborów dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw na# wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury oraz zajmujących się przechowywaniem lub wprowadzaniem do obrotu takich produktów oraz artykułów rolno-spożywczych. W przypadku obu działań finansowanych z budżetu Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności limit środków na umowy nie został jeszcze wykorzystany.

(czytaj więcej)
29 lutego 2024 5

Pomoc dla rolników poszkodowanych przez suszę. Wnioski od dzisiaj

Producenci rolni, w gospodarstwach których szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem# w 2023 r. suszy i innych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych wyniosły powyżej 30 proc. średniej rocznej produkcji roślinnej, mogą się ubiegać o wsparcie. Wnioski od 29 lutego do 15 marca 2024 r. przyjmują biura powiatowe ARiMR.

(czytaj więcej)
28 lutego 2024 3

Płatności w ramach ekoschematów obszarowych. Nowe stawki

Minister rolnictwa i rozwoju wsi #Czesław Siekierski 26 lutego 2024 r. podpisał rozporządzenie w sprawie stawek płatności w ramach ekoschematów obszarowych. Finalnie stawki te są wyższe od wcześniej projektowanych w Planie Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

(czytaj więcej)
26 lutego 2024 0

Wnioski o dopłaty do kukurydzy. Biura powiatowe czynne dłużej

Dokumenty od producentów kukurydzy poszkodowanych w wyniku #trudnej sytuacji w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy biura powiatowe ARiMR przyjmują do 29 lutego 2024 r. Placówki te w czasie naboru w dni robocze są czynne dłużej, były też otwarte w minioną sobotę. Do tej pory złożono 64,5 tys. wniosków.

(czytaj więcej)
26 lutego 2024 1

Wypłaty w ramach ekoschematów obszarowych. Kiedy ruszą płatności?

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała #blisko 1,5 mld zł w ramach płatności końcowych z tytułu dopłat bezpośrednich i obszarowych za 2023 rok. Wypłaty te rozpoczęły się 1 grudnia. Łącznie z zaliczkami, które były realizowane w październiku i listopadzie, do rolników trafiło ok. 10,7 mld zł.

(czytaj więcej)
24 lutego 2024 1

Kolejna zalana posesja. Woda została wypompowana

W sobotę, 24 lutego strażacy interweniowali #w Dębowie, gdzie doszło do zalania jednej z posesji.

(czytaj więcej)
24 lutego 2024 1

Przygotowania do wiosennej ochrony roślin. Stosuj środki prawidłowo

Producenci rolni w celu ograniczania występowania #agrofagów w swoich uprawach bardzo często wykorzystują chemiczną ochronę roślin. Stosowanie pestycydów związane jest nierozerwalnie możliwością wystąpienia zagrożeń dla ludzi, zwierząt i środowiska. Jednocześnie nieprawidłowo zastosowane środki ochrony roślin mogą prowadzić do braku oczekiwanego efektu lub nawet zniszczenia chronionych upraw.

(czytaj więcej)
24 lutego 2024 0

Wydłużenie okresu legalnego pobytu pomocnika. Nowelizacja przepisów

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że w wyniku nowelizacji #przepisów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa okres pobytu obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Polski po 24 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie, uznawany za legalny na mocy przepisów tej ustawy, został wydłużony do 30 czerwca 2024 r.

(czytaj więcej)
23 lutego 2024 0

Inwestycje w OZE i poprawę efektywności energetycznej. Ostatni dzień naboru

Już tylko do 23 lutego 2024 r. zainteresowani inwestowaniem w #biogazownie rolnicze, mikroinstalacje produkujące energię z promieniowania słonecznego czy rozwiązania poprawiające efektywność energetyczną gospodarstw mogą składać wnioski o wsparcie. Na tym etapie można się ubiegać o przyznanie nawet 50-procentowej zaliczki. Pomoc pochodzi z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

(czytaj więcej)
23 lutego 2024 0

Kredyty preferencyjne. Ile wynoszą udostępnione limity?

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, informuje o możliwości ubiegania się# o pomoc finansową w formie kredytów preferencyjnych.

(czytaj więcej)
22 lutego 2024 8

Dotacja za szkody spowodowane suszą. Ile wynosi stawka pomocy?

Informujemy, że od 29.02.2024 r. do 15.03.2024 r. producenci rolni, w których# gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2023 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wyniosły powyżej 30 % średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym, mogą składać wnioski o udzielenie pomocy w formie dotacji do powierzchni upraw rolnych, na których ww. niekorzystne zjawiska spowodowały utratę co najmniej 30% plonu.

(czytaj więcej)
22 lutego 2024 0

Dopłaty do kukurydzy. Do kiedy można składać dokumenty?

Biura Powiatowe ARiMR przyjmują wnioski od producentów kukurydzy #poszkodowanych w wyniku trudnej sytuacji w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy. Dokumenty można składać do 29 lutego 2024 r.

(czytaj więcej)
21 lutego 2024 3

Zwrot części kosztów ubezpieczenia. Mozna składać wnioski o dofinansowanie

Do 15 marca 2024 r. wnioski o dofinansowanie mogą składać producenci #rolni, którzy ubezpieczyli drób, bydło lub świnie od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych salmonellą. To już 4. nabór wniosków o wsparcie w ramach działania „Zarządzanie ryzykiem” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotychczas do beneficjentów trafiło ok. 5,9 mln zł.

(czytaj więcej)
20 lutego 2024 1

Wsparcie na ochronę wód przed azotanami. Dzisiaj ruszył nabór wniosków

Od 20 lutego do 20 marca 2024 roku można się ubiegać o środki #na „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”. Dofinansowanie pochodzi z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

(czytaj więcej)
19 lutego 2024 0

Praktyki w ramach ekoschematu. Oświadczenia zamiast zdjęć

Informujemy, że w 2024 r. można stosować oświadczenia zamiast zdjęć #geotagowanych, aby potwierdzić realizację dwóch praktyk w ramach ekoschematu „Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi”.

(czytaj więcej)
15 lutego 2024 0

Ogólnopolski Konkurs Producentów Bydła Mięsnego. Rafał Nowak wyróżniony

Dnia 02.02.2024 w Hotelu Marriott w Warszawie odbyło się# 10-te, jubileuszowe Forum Sektora Wołowiny, podczas którego wręczone zostały nagrody w Ogólnopolskim Konkursie Producent Bydła Mięsnego Roku 2023.

(czytaj więcej)
0

Reagujmy na cudzą krzywdę. Kontrole miejsc przebywania bezdomnych

Nakielscy dzielnicowi wspólnie z przedstawicielkami #pomocy społecznej, kontrolują miejsca, gdzie szukają schronienia osoby bez dachu nad głową i informują ich, gdzie można uzyskać pomoc. Mundurowi apelują, by zwracać uwagę na osoby potrzebujące pomocy. Nie bądźmy obojętni i reagujmy w takich sytuacjach.

(czytaj więcej)
0

Wypalanie traw jest niedozwolone. Jakie są konsekwencje prawne?

Wypalanie traw prowadzi do nieodwracalnych, niekorzystnych zmian #w środowisku naturalnym – ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza.

(czytaj więcej)
0

Światowy Dzień Dzikiej Przyrody. Nieskażone ludzką działalnością

Dzikie miejsca znajdują się nie tylko #w dolinie rzeki Amazonki, a dzikie zwierzęta to nie tylko antylopy i tygrysy żyjące na sawannie. Niemal na całym globie odnajdziemy enklawy dzikiej przyrody. W Polsce także istnieją zakątki, w których przyroda jest niemal nieskażona ludzką działalnością. Paradoksalnie, w ochronie tego dziewiczego świata pomagają innowacje cyfrowe, które są wytworami człowieka.

(czytaj więcej)
0

Nie korzystaj z telefonu, gdy prowadzisz. Akcja "Łapki" na kierownicę

Jazda z telefonem w ręku znacząco zwiększa ryzyko #wypadku. Nawet kilka sekund nieuwagi może doprowadzić do wielu niebezpiecznych sytuacji na drodze.

(czytaj więcej)